* * *

Torrevenroute

* * *

Torrevenroute
Deze mooie wandelroute loopt langs vennen, poelen en sloten en doet de slogan van de gemeente Laarbeek ‘Waterpoort van de Peel’ alle eer aan. Langs de oevers en in de bossen is een zeer diverse vegetatie zichtbaar. Het Torreven is ontstaan na de ijstijd. Nadat de grond begon te ontdooien zorgde de wind voor het ontstaan van de dekzandrug en op sommige plaatsen voor de uitholling er van, welke onder water liep en verveende. Tot aan de jaren 40 werd hier in bescheiden vorm turf gestoken. Het Torreven is een van de natuurpareltjes van Laarbeek. Bijzonder is ook het kunstwerk geplaatst bij dit ven.

Ommetje Oost  5,0 km.
Het door het Ommetje ingesloten gebied is 90 ha. Ommetje Oost kenmerkt zich landschappelijk door het, voor huidige begrippen, kleinschalig landschap waar akkerbouw en bos de boventoon voeren. Op de kleinere percelen zit hier en daar een hobbyboer waardoor variatie in begroeiing toeneemt. De Kontloop en de Heieindseloop vormen de blauwe lijn van dit gebied. De route loopt dan ook zoveel mogelijk langs deze wateren. Evenals langs het voormalige Mortelven en Heiven, welke mogelijk in de toekomst in ere hersteld worden.

Download hieronder de kaart met de Wandelroutes ten zuidwesten van Mariahout.

Torrevenroute (wandelroute)

Wandelroute Lieshoutse bossen en Boerdonkse kampen

Rabobank Bavaria Laarbeek helmond